Kutsu vuosikokoukseen 20.9.2021 kello 17.00

Helsinki 17.8.2021

KOKOUSKUTSU

Arvoisa Tunne rintasi ry, rf:n jäsen

Tervetuloa yhdistyksen vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 20.9.2021 klo 17.00, Vega -talossa, Kokoustila Cassiopejassa, osoitteessa Nordenskiöldinkatu 18 A (3. kerros), 00250 Helsinki, jossa myös Tunne rintasi ry:n toimisto sijaitsee. Kokoukseen voi osallistua paikan päällä, mutta vallitsevan koronatilanteen vuoksi suosittelemme osallistumista etäyhteydellä.

Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Tunne rintasi ry:n syyskokouksessa 21.9.2020 muutettujen ja Yhdistysrekisterin 18.1.2021 hyväksymien uusien sääntöjen mukaan yhdistyksellä on yksi yhdistyksen kokous,

joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys-lokakuussa.  Liitteenä on kokouksen esityslista. Voit tilata kokouksessa käsiteltävät aineistot sähköpostitse toiminnanjohtaja Johanna Artolalta.

Sääntöjen 10§ mukaan jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Varsinaisina jäseninä olevilla yhdistyksillä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja jäsenmääränsä jokaista alkavaa 10.000 jäsentä kohden,

kuitenkin korkeintaan kaksi (2) edustajaa. Kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on kullakin yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään 18.9.2021 toimistoon sähköpostitse johanna.artola@tunnerintasi.fi tai puhelimitse 045 878 9280.

Tervetuloa kokoukseen!

Tunne rintasi ry, rf

Anne Ylönen                                                                                    Johanna Artola

puheenjohtaja                                                                                toiminnanjohtaja

Yhdistyksen kokous 2021
Aika: maanantai 20.9.2021 klo 17.00
Paikka: Tunne rintasi ry, Nordenskiöldinkatu 18 A (3. kerros), 00250 Helsinki ja osallistuminen etäyhteydellä.

ESITYSLISTA

1) Kokouksen avaus

2) Kokouksen järjestäytyminen
• puheenjohtajan ja sihteerin valinta
• pöytäkirjantarkastajien (2) valinta
• ääntenlaskijoiden (2) valinta
• muut tarvittavat kokousvirkailijat

3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) Esitetään vuosikertomus 2020

6) Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja tilintarkastajan siitä antama lausunto sekä hallituksen esitys ylijäämän käytöstä
Hallituksen esitys: Ylijäämä lisätään yhdistyksen omaan pääomaan

7) Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

8) Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja matkakustannusten korvauksesta vuodelle 2022
Hallituksen esitys: Kokouspalkkioita ei makseta. Matkakulut korvataan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville edullisimman tarkoituksenmukaisen kulkuneuvon mukaisesti.

9) Päätetään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022
Hallituksen esitys: Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 euroa, alennettu jäsenmaksu 10 euroa koskee opiskelijoita, työttömiä tai muutoin pienituloisia, kannattajajäsenen jäsenmaksu on 50 euroa ja yhteisöjäsenen jäsenmaksu 250 euroa.

10) Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2022

11) Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2022

12) Valitaan hallituksen puheenjohtaja toimikaudeksi 2022–2023
Hallituksen puheenjohtaja valitaan korkeintaan kolmeksi (3) kaksivuotiskaudeksi.

13) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat Sari Ahola, Liisa Järvinen, Hanna Kalliomäki ja Aija Saarinen.

Hallituksessa jatkavat varsinaiset jäsenet Riitta Salin, Heidi Vekkeli, Miia Merikallio, sekä varajäsenenä Terttu Laaja.

14) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden taloutta ja hallintoa.

15) Jäsenten esittämät asiat
Säännöt 9§: Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävästä asiasta on jätettävä kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.

16) Muut asiat

17) Kokouksen päättäminen

Jaa:

Lisää ajankohtaisia

Vapaaehtoiset äärirajoilla: Leikkaukset viemässä haavoittuvassa asemassa olevien tukiverkon

Olemme allekirjoittajina tässä tärkeän asian esiintuomisessa. KANNANOTOT JA LAUSUNNOT –  14.9.2023#Kansalaisareena, #rahoitus, #vapaaehtoistoiminta, #vapaaehtoistyö, #vapaaehtoisuus Vapaaehtoiset äärirajoilla: Leikkaukset viemässä haavoittuvassa asemassa olevien tukiverkon Valtiovarainministeriön budjettiesitys vaikuttaa erityisesti heikommassa asemassa olevien toimeentuloon

Omatarkkailu raskauden ja imetyksen aikana

Youtube-kanavaltamme (Tunne rintasi) löytyy video rintojen omatarkkailusta raskauden ja imetyksen aikana.  Videosta löytyy ajankohtaista, luotettavaa ja näyttöön perustuvaa tietoa rintojen omatarkkailusta raskaus- ja imetysaikana. Lisäksi

Coming Soon
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Skip to content