Rintojen pienennysleikkaus terveydellisistä syistä – uusi video @Tunne Rintasi YouTube-kanavalla!

Rintojen pienennysleikkaus on terveyttä edistävä ja kustannustehokas leikkaus. Tyypillisin syy leikkaukseen on suurten rintojen aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset oireet.  

Rintaleikkauksista usein tulee ensimmäisenä mieleen kosmeettinen plastiikkakirurgia. Monen naisen elämä on kuitenkin rajoittunut suurien rintojen vuoksi. Isoista rinnoista kärsivien yksilöllistä tarvetta ei laajasti tunnisteta, eikä hoitomahdollisuudesta paljon tiedoteta. 

Suuret rinnat saattavat vaikuttaa kielteisesti ihmisen kokonaishyvinvointiin. Kyse ei ole pelkästään hartia- ja selkäseudun kivuista tai päänsäryistä ja migreeneistä, vaan monesta muustakin fyysisestä ja psyykkisestä vaivasta. 

Kysyttäessä kahdeksalta naiselta he konkretisoivat suurten rintojen vaikutuksia arkeen ja minäkuvaan. Suuret rinnat saattavat vaikeuttaa liikunnan harrastamista tai leikkimistä lasten kanssa. Ne voivat vaikuttaa minäkuvaan ja rintoja seksualisoidaan. Sopivien vaatteiden sekä hyvien, istuvien ja tukevien rintaliivien löytäminen voi olla haasteellista ja kallista. 

Rintojen kliinisiä perustutkimuksia toteutetaan tunnustelemalla ja mammografian avulla. Rintojen pienennysleikkaus on terveyttä edistävä ja kustannustehokas leikkaus. Rintojen pienennysleikkaus myös vähentää rintasyöpäriskiä, sillä suurista rinnoista saattavat jäädä havaitsematta kyhmyt tai kudosmuutokset tutkittaessa tunnustelemalla tai mammografialla. Rintojen pienennysleikkauksen kosmeettiset ja fyysiset hyödyt ovat yleisiä. Valtaosa potilaista kokee elämänlaadun parantuneen rintojen pienennysleikkauksen jälkeen.  

Suomessa tehdään vuosittain julkisen terveydenhuollon laitoksissa noin 1800 reduktioplastiaa eli rintojen pienennysleikkausta, joten se voidaan nähdä yleisenä julkisessa terveydenhuollossa tehtävänä, plastiikkakirurgisena toimenpiteenä. Leikkauksia suoritetaan lisäksi yksityisen terveydenhuollon puolella. Tyypillisin leikkaukseen johtava aihe on monenlaiset fyysiset sekä psyykkiset oireet, joita suuret rinnat aiheuttavat.  

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut valtakunnalliset yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet, jossa tuodaan esiin kriteerit leikkaukseen pääsyyn julkisen terveydenhuollon puolella. Kiireettömän leikkaushoidon perusteet erikoissairaanhoidossa pisteytetään asteikolla 0–100. Rintaleikkaukseen pääsyn perusteena on 50 pistettä. Pisteytyksessä arvioidaan rinnan kokoa kaulakuoppa-nänni mitalla, niska- ja hartiaoireita sekä toimintakyvyn rajoittumista. Leikkaushoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Päätöksen leikkauksesta tekee plastiikkakirurgi tehtyään kokonaisvaltaisen arvion potilaan oireista ja riskitekijöistä. Vaikka pisteraja ylittyy, leikkauspäätöstä tehdessä otetaan huomioon potilaan tila, liitännäissairaudet ja muut tekijät. 

Rintojen pienennysleikkauksen hoitopolun vaiheita ovat ongelman kartoitus, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus ja hoidon arviointi. Hoitopolun vaiheiden toteutuksessa voi olla organisaatiokohtaisia eroja. 

Rintojen pienennysleikkaus toteutetaan usein päiväkirurgiassa ja potilas kotiutetaan leikkauspäivän iltana tai seuraavana päivänä. Leikkaus tehdään nukutuksessa. Leikkauksessa rintarauhaskudoksen ohella poistetaan rasvaa sekä ihoa. Leikkauksessa poistetaan vähintään 300–400 g rintarauhaskudosta rintaa kohden. Leikkauksesta jää aina arvet. Nännipihan alareunasta lähtee pystysuunnassa arpi rinnanaluspoimuun, joka kaartuu ankkurimaisesti rintojen alle. Nännin ympärille tulee toinen arpi. 

Kotiutuessaan potilas saa mukaansa ohjeistukset haavojen hoidoista ja tikkien poistosta, lääkereseptin kipulääkkeitä varten, sairauslomatodistuksen sekä yhteystiedot, johon hän voi tarvittaessa olla yhteydessä. Leikkauksesta seuraavana päivänä voi mennä suihkuun haavateippien kanssa. Saunomista ja uimista tulee välttää, kunnes haavat ovat parantuneet.  

Leikkauksen jälkeen liikkuminen tapahtuu oman voinnin mukaan, hikiliikuntaa ei saa kuitenkaan harrastaa neljään viikkoon ja myös pomppivaa liikettä olisi vältettävä ainakin kaksi viikkoa. Leikkauksessa tai preoperatiivisella vastaanotolla saatuja rintaliivejä käytetään kuukauden ajan yötä päivää ja tämän jälkeen vielä kaksi viikkoa päivisin. Potilas käy joko haavahoitajalla tai perusterveydenhuollossa vaihtamassa haavateipit 10–14 vuorokautta leikkauksesta. Tässä yhteydessä saatetaan myös poistaa mahdollisia sulamattomia ompeleita ja annetaan ohjausta arpien hoitoon.   

Leikkauksen jälkeen potilas tarvitsee yleensä noin neljä viikkoa sairauslomaa. Leikkauksen jälkeen on yleensä kaksi kontrollikäyntiä, joista ensimmäinen noin kuukauden päästä leikkauksesta ja toinen noin vuoden päästä. Leikkauksesta paraneminen on yksilöllistä. Rintojen koko ja muoto muovautuvat paranemisprosessin myötä, eikä lopputulosta voi arvioida heti leikkauksen jälkeen. Rintojen lopullista muotoa voidaan arvioida 6–12 kuukauden kohdalla leikkauksesta. 

Rintojen pienennysleikkaukseen voi hakeutua julkisen-, tai yksityisen terveydenhuollon puolella. Varaamalla ajan lääkärille on mahdollista saada hoitopolku liikkeelle. 

Elena Ruuskanen-Jawneh & Ida Andersson 

Katso video rintojen pienennysleikkauksen hoitopolusta: https://www.youtube.com/watch?v=aflec98Xq0U

Lue lisää rintojen pienennysleikkauksen hoitopolusta ja potilasohjausvideon tekoprosessista opinnäytetyöstä: https://www.theseus.fi/handle/10024/743762 

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää ajankohtaisia

Uutiskirje 2/2022

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/623c14a604ac1

Uutiskirje 1/2022

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/61f1065a42c25

Uutiskirje 4/2021

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/61a61b8524ec5

Uutiskirje 3/2021

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/602d0725d1c2f

Coming Soon
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Skip to content