Opastustilaisuuden yhteenveto ja vapaaehtoisen palaute

Perustiedot

1) Kirjaa osallistujien tiedot


Osallistujien lukumäärä ikäryhmittäin:

2) Opastustilaisuus

3) Opastuksen palautteet ja vaikuttavuus


Jos keräsit palautetta suullisesti, miten osallistujat vastasivat väitteeseen: Tilaisuus vastasi odotuksiani


Jos keräsit palautetta suullisesti, miten osallistujat vastasivat väitteeseen: Sain riittävästi tietoa rintasyövän varhaistoteamisesta


Jos keräsit palautetta suullisesti, miten osallistujat vastasivat väitteeseen: Tilaisuuden jälkeen osaan tarkkailla rintojani

4) Oma kehittyminen

5) Jälkityöt

Skip to content