30 vuotta rinnat keskiössä, positiivisuus edellä

Elettiin vuotta 2016 ja Pro Mama ry:n nimen muuttamisesta oli keskusteltu jo viisi vuotta. Aluksi pohdittiin, voiko nimeä ylipäätään muuttaa. Se pohjautui hyvin vahvasti järjestön historiaan. Viimein, monen kokouksen ja nimivaihtoehdon jälkeen nimi muutettiin äänestyksen perusteella. Uusi nimi vie suoraan asian ytimeen, on moderni ja rohkea…

***

Entä järjestön historia? Vuonna 1973 starttasi erikoislääkäri Gisela Gästrinin ja Marttojen kahden vuoden mittainen Mama-tutkimus, johon osallistui 56 000 marttaa ja marthaa. Tutkimus perustui rintojen omatarkkailua ohjaavaan Mama-ohjelmaan, jonka tarkoituksena oli löytää rintasyöpä aikaisemmin. Tutkimus osoitti, että säännöllinen omatarkkailu vaikuttaa positiivisesti rintasyövän varhaiseen toteamiseen sekä alentaa kuolleisuutta. Tulokset kiinnostivat maailmallakin.


Paletti ei ollut koossa noin vain, vaan tutkimuksen jälkeen tehtiin paljon työtä rintojen omatarkkailun eteenpäin viemiseksi muun muassa terveydenhuoltoon kautta koko maan, pääosin vapaaehtoisvoimin. Gästrin, Marttaliitto, Finlands svenska Marthaförbundet, Naisjärjestöjen keskusliitto ja muutamat muut naisjärjestöt perustivat vuonna 1992 Mama-ohjelman ja tiedon levittämisen jatkamiseksi Pro Mama ry:n. On muuten hyvä huomioida, että kansallinen seulontamammografiaohjelma oli aloitettu vasta vuonna 1987.

1990- ja 2000-lukujen kuluessa järjestön toiminnassa tapahtui pehmeäksi ja hiljaiseksi kutsuttu kehitysvaihe. Rahoitus lisääntyi, yhden työntekijän kaveriksi saatiin toinen. Toimintaan ajettiin väitöskirjaan pohjautuvan (suppean) omatarkkailusisällön lisäksi myös muuta asiaa, koska kokonaisterveys ja elintavat vaikuttavat rintaterveyteen. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyy läheisesti myös oman kehon hyväksyminen ja arvostaminen. Lisäksi naisen itsenäistä roolia suomalaisessa yhteiskunnassa koettiin tärkeäksi tuoda esille. Nainen on kokonaisuus, jonka mukana on rinnat. Tältä pohjalta naisen terveyttä lähdettiin edistämään kokonaisvaltaisemmin.

On hyvä muistaa, että järjestön alkuvaiheissa elettiin lama-ajan Suomessa, jossa terveyden edistämisestä leikattiin aina ensimmäisenä. Keskusteluilmapiiri ja naisen asema olivat tuolloin hyvin erilaiset kuin nyt. Pro Mama oli edellä aikaansa, mikä toi jo tuolloin omia haasteita.

Omatarkkailuun liittyvää kritiikkiä on tullut alusta asti. On muun muassa purnattu todisteiden vähäisyyttä omatarkkailun kyvystä alentaa rintasyöpäkuolleisuutta. Tällä perusteella on päätelty, että omatarkkailuun ei pitäisi ohjata ihmisiä. Kuitenkin samaan hengenvetoon on todettu, että omat rinnat on hyvä tuntea. Riittävä todistusaineisto siitä, että omatarkkailu EI alentaisi kuolleisuutta, puuttuu myös. Ihmisten omia havaintoja terveydestään ei kannata aliarvioida eikä estää, vaan tarjota tietoa ja opastusta oman terveyden seurantaan.

Vuosien varrella (ja edelleen) on ollut puhetta myös siitä, että omatarkkailu herättää turhaa huolta, jos tuntee muutoksen rinnassaan, hakeutuu lääkäriin ja kyseessä onkin vain hyvänlaatuinen muutos. Tämä tuntuisi olevan verrattain pieni hinta siitä, että vaihtoehtona on rintasyövän toteaminen liian myöhään. Tähän peilaten ”turhista käynneistä” terveydenhuollossa on aavistuksen kyseenalaista puhua.

Suuri osa rintasyövistä todetaan sen perusteella, että henkilö on itse tunnustellessaan havainnut muutoksen rinnassaan ja hakeutunut tutkimuksiin. Tämän tapahtuessa ajoissa, on hoitaminen yleensä helpompaa ja inhimillinen kärsimys vähäisempää. Oman rintaterveyden seuranta ja ylläpito, mammografiaseulonnat sekä terveydenhuollon ammattilaisen kliininen tutkiminen muodostavat hyvän kokonaisuuden.

Kritiikin lisäksi on onneksi koko ajan tullut vahvistusta ja toimintaa on pidetty hyvin tärkeänä. Tämä on ilmennyt tuhansissa kohtaamisissa esimerkiksi rintasyöpään sairastuneen tai hänen läheisensä kanssa, terveysalan ammattilaisia unohtamatta.

***

Järjestön historia on ollut alusta asti vahvatahoisten henkilöiden historiaa. Ajan kuluessa järjestön hallinto ja voimavarat, sisältö sekä talous kehittyivät. 2010-luvun puoliväliin tultaessa pehmeä ja hiljainen kehitysvaihe oli muuttunut kovaksi uudistusorientaatioksi. Kaivattiin uutta, räväkkää otetta, ja sitä alettiin myös suurella kädellä toteuttamaan. Välillä käsi oli niin suuri, että järjestön hallituksessa mietittiin, mennäänkö liian lujaa. Lujaa oli kuitenkin taas hyvä mennä. Siksi ollaan siinä, missä nyt ollaan. Ilman vahvaa tahtoa ja periksiantamattomuutta, ei asioita olisi saatu läpi minään aikana järjestön historiassa.

***

Palataan takaisin vuoteen 2016. Uutta nimeä oli siis pohdittu pitkään ja vihdoin päästiin lopputulokseen. Tuliterä nimi johdettiin Pro Maman sloganista ”Tunne rintasi – tiedosta naiseutesi”. Nimessä kunnioitettiin näin vanhaa ja se oli myös looginen kompromissi. Muita ehdotuksia olivat esimerkiksi Rintaset, Femme, Naiset yhdessä…

Uudella nimellä päästiin kiinni nykyaikaan. Tunne rintasi. Rinta-sanaa ei enää piiloteltu tai mystifioitu, vaan se iskettiin niin sanotusti suoraan tiskiin. Vuotta 2016 voidaan pitää aika merkittävänä vuotena yhdistyksen nykyhistoriassa, koska nimenmuutoksen yhteydessä käytiin rohkeaa ja avointa keskustelua myös siitä, mitä järjestö on ja mihin suunnataan. Nimen alle sisältyy paljon; Tunne rintasi ry:n koko toiminta-ajatus.

Tunne rintasi ei nimenä eikä käytännössä sulje ketään pois. Tästä on ollut hienoja seurauksia, muun muassa useiden uusien kielten ottaminen mukaan materiaaliin, viestin laajentaminen uusiin kohderyhmiin sekä upeat yhteistyöt. Tänä päivänä kohderyhmää ovat kaikki Suomessa asuvat, yli 15-vuotiaat henkilöt, naisten lisäksi myös muut sukupuolet.

Yhteistyöllä on aina ollut suuri merkitys Tunne rintasi ry:n toiminnassa. Hienoja, arvokkaita yhteistöitä, projekteja, kampanjoita ja ulostuloja on järjestön historiassa ollut useita, mukaan lukien tiivis nais- ja ammattijärjestöyhteistyö. Ei myöskään sovi unohtaa järjestön upeita vapaaehtoisia, jotka ovat olleet korvaamattomia järjestön kaikessa toiminnassa ja tehneet siitä kokoaan suuremman.

***


Tänään Tunne rintasi ry on rintojen omatarkkailua opastavasta toimijasta kokonaisvaltaisen rintaterveyden edistäjäksi laajentunut, kunnioittavan kehonkuvan ja moninaisuuden puolestapuhuja. Päätavoitteena on, että mahdollisimman moni rintasyöpä saataisiin kiinni mahdollisimman ajoissa ja hoito helpottuisi vähentäen inhimillisiä sekä taloudellisia kustannuksia. Järjestö elää ajan mukana. Tässä ajassa sekä tulevassa, luotettavan tiedon välittäminen, rintaterveyden kokonaisvaltainen edistäminen, oman kehon vaaliminen sellaisena kuin se on ja tasa-arvo ovat erittäin ajankohtaisia asioita, joiden puolesta kannattaa työskennellä. Näillä mennään. Rinnat keskiössä, positiivisuus edellä.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia

Vapaaehtoiset äärirajoilla: Leikkaukset viemässä haavoittuvassa asemassa olevien tukiverkon

Olemme allekirjoittajina tässä tärkeän asian esiintuomisessa. KANNANOTOT JA LAUSUNNOT –  14.9.2023#Kansalaisareena, #rahoitus, #vapaaehtoistoiminta, #vapaaehtoistyö, #vapaaehtoisuus Vapaaehtoiset äärirajoilla: Leikkaukset viemässä haavoittuvassa asemassa olevien tukiverkon Valtiovarainministeriön budjettiesitys vaikuttaa erityisesti heikommassa asemassa olevien toimeentuloon

Omatarkkailu raskauden ja imetyksen aikana

Youtube-kanavaltamme (Tunne rintasi) löytyy video rintojen omatarkkailusta raskauden ja imetyksen aikana.  Videosta löytyy ajankohtaista, luotettavaa ja näyttöön perustuvaa tietoa rintojen omatarkkailusta raskaus- ja imetysaikana. Lisäksi

Coming Soon
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Skip to content