Gisela Gästrin, rintaterveyden edistäjä ja omatarkkailun suunnannäyttäjä

Gisela Gästrin (1925-2014) oli radiologian erikoislääkäri, joka ansioitui rintasyövän tutkimisessa ja torjunnassa. Hän oli rintojen omatarkkailun kehittäjä ja häntä voidaan pitää Tunne rintasi ry:n (ent. Promama) perustajana. Gisela Gästrin väitteli lääketieteen tohtoriksi v. 1994 Tampereen yliopistossa. Väitöskirja ”The Mama Programme for breast cancer control” perustui Marttaliiton ja Finlands svenska Martaförbundetin kanssa 1970-luvulla toteuttamaan Mama-projektiin. Mama-projektiin eli vapaaehtoiseen rintojen omatarkkailuun ja mammografiaan hakeutumiseen osallistui noin 56 000 marttaa ja marthaa. Mama-projekti osoitti, että rintojen omatarkkailu kannattaa. Tulokset herättivät huomiota myös ulkomailla.


Rintasyöpään sairastui 1970-luvun alkupuolella yksi nainen tuhannesta. Syöpä todettiin usein vasta myöhäisessä vaiheessa, jolloin hoitoennuste oli huono. Rintojen omatarkkailusta kyllä tiedettiin, mutta se ei kiinnostanut naisia. Mama-projektin aikana todettujen uusien rintasyöpien määrä melkein kaksinkertaistui projektin toiminta-alueella. Suuri osa havaituista syöpätapauksista oli varhaisessa vaiheessa ja näin ollen helpompia hoitaa. Selvisi myös, että omatarkkailu ei lisännyt naisten keskuudessa syöpäpelkoa, kun opastusta ja tietoa annettiin riittävästi ennen tarkkailun aloittamista.


Tänä päivänä Suomessa sairastuu rintasyöpään vuosittain noin 5000 henkilöä, suurin osa naisia. Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Gisela Gästrinin kehittämää rintojen omatarkkailua ja kiinnostusta omaan terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen tarvitaan siis yhä.


Tunne rintasi ry:n perustaminen ja toiminta osoittaa, miten tehokasta on, kun yhdistetään aito kansalaistoiminta ja halu tehdä tutkimusta. Se osoittaa myös, kuinka naisissa on voimaa. Gisela Gästrinissä oli voimaa ja periksiantamattomuutta, kun hän teki työtä terveyden edistämiseksi ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttamiseksi. Hän kehitti 1970-luvulla rintojen omatarkkailun lisäksi myös Pohjois-Karjala projektin tupakoinnin lopettamisohjelman. Molemmat ovat olleet kokonaisvaltaisia ja pitkään jatkuneita ohjelmia, jotka perustuivat Gästrinin sanoin ”väestön ja terveydenhuollon ammattilaisten väliseen kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, laadunvalvontaan ja tarvittavaan yksilölliseen huolenpitoon”. Tätä työtä ja lähestymistapaa jatkamme Tunne rintasi ry:ssä.


Gästrin sai elämäntyöstään paljon tunnustuksia, muun muassa Folkhälsanin ja Marttaliiton ansiomerkit sekä Suomen Lääkäriseuran palkinnon (1985).


Tunne rintasi ry kiittää Gisela Gästriniä hänen erittäin ansiokkaasta työstään. Gästrinin elämäntyöhön pohjaava yhdistys on nyt 30-vuotias ja jatkaa työtä rintaterveyden, omatarkkailun ja itsestä huolehtimisen puolesta. Uudet rintaterveyden ja terveyden edistämisen haasteet odottavat. Gisela Gästrinin rakentamalle pohjalle on hyvä rakentaa.


Anne Ylönen, puheenjohtaja
Tunne rintasi ry

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää ajankohtaisia

Uutiskirje 2/2022

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/623c14a604ac1

Uutiskirje 1/2022

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/61f1065a42c25

Uutiskirje 4/2021

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/61a61b8524ec5

Uutiskirje 3/2021

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/602d0725d1c2f

Coming Soon
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Skip to content