Rintasyöpä -tietovisa

Testaa tietosi rintasyövästä rintasyövästä. Oikeita vastauksia kysymyksissä voi olla yksi tai useampi.

P.S. Olethan tehnyt kaikki tehtävät ensin?

Tulokset

Onneksi olkoon, olet rintasyöpään liittyvän tiedon mahtimestari. Voit halutessasi lukea lisää sivuiltamme www.tunnerintasi.fi. Tärkeintä on muistaa, että rintasyöpä voi tulla kaikille aikuisille. Se voi oirehtia kyhmynä ja/tai rinnan ulkopuolella näkyvin muutoksin. Rintojen säännöllinen omatarkkailu on tärkeä terveysteko, näin mahdollisen rintasyövän voi havaita aiemmin itse.

Hienoa, olet oikeilla jäljillä ja tiedät asiasta jo paljon. Käy vastauksesi ja oikeat vastaukset vielä läpi ja voit halutessasi lukea lisää sivuiltamme www.tunnerintasi.fi. Tärkeintä on muistaa, että rintasyöpä voi tulla kaikille aikuisille. Se voi oirehtia kyhmynä ja/tai rinnan ulkopuolella näkyvin muutoksin. Rintojen säännöllinen omatarkkailu on tärkeä terveysteko, näin mahdollisen rintasyövän voi havaita aiemmin itse.

#1. Kuinka yleinen rintasyöpä on Suomessa?

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Rintasyöpä on viimeisimmän tilaston (vuodelta 2018) mukaan toiseksi yleisin syöpäsairaus Suomessa eturauhassyövän jälkeen. Rintasyöpä on kuitenkin naisten yleisin syöpä. Joka kolmas vuosittain havaittu syöpä on rintasyöpä. Uusia syöpätapauksia todetaan vuosittain noin 5000 (Suomen Syöpärekisteri). Voidaan sanoa, että rintasyöpä on kansantauti, niin suuri merkitys sillä on koko väestöön, sairastuneiden sekä sairastuneiden läheisten elämään.

Tehtävässä 1 opitaan perustietoa rintasyövästä. Syvenny rintasyövän sairastamiseen tilastojen kautta tehtävässä 6. Lue lisää rintasyövän esiintymisestä Suomessa täältä.

#2. Voiko rintasyöpää ehkäistä?

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Rintasyöpään ei ole varmaa ennaltaehkäisyä. Syövän syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Aina ei voida nimetä yhtä yksittäistä tekijää, joka olisi syövän syy. Kuka tahansa voi sairastua rintasyöpään, mutta toisilla se on yleisempää. Sairastumiseen vaikuttavat eniten ikä, sukupuoli (hormonaaliset tekijät), perimä, elintavat sekä sattuma. Monet riskitekijöistä ovat sellaisia, mille ihminen itse ei voi tehdä mitään, mutta jotain voi kuitenkin tehdä. Tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että riskiä sairastua rintasyöpään voi pienentää terveillä elämäntavoilla: monipuolisella ruokavaliolla, liikunnalla ja vähäisellä alkoholin käytöllä.

Tehtävässä 1 opitaan perustietoa rintasyövästä. Lue lisää rintasyövän taustatekijöistä täältä.

#3. Mikä on mammografia?

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Mammografiakuvaus on röntgenkuvaus, jolla otetaan kuva rinnasta. Rinta asetetaan kahden levyn väliin, jossa rinnasta otetaan kuvia eri asennoissa. Mammografiakuvausta tukee tarvittaessa ultraäänikuvaus, jota käytetään erityisesti silloin, jos rintarauhaskudos on kiinteää tai halutaan saada lisätietoa rinnasta. Silloin tällöin apuna käytetään myös magneettikuvausta.

Mammografiaseulonnat tarkoittavat maksuttomia mammografiakuvauksia, joihin suurimmassa sarastumisriskissä olevat kutsutaan. Suomessa mammografiaseulonnat koskevat tällä hetkellä 50-69-vuotiaita naisia, jotka saavat kutsun kuvaukseen joka toinen vuosi. Seulonnat paljastavat noin kolmasosan rintasyövistä, joten voidaan olettaa, että loput rintasyövistä löytyvät harjaantuneella omatarkkailulla tai sattumalta.

 

Tehtävässä 1 opitaan perustietoa rintasyövästä. Syvenny rintasyövän sairastamiseen tilastojen kautta tehtävässä 6. Lue lisää rintasyövän varhaisen toteamisen menetelmistä täältä.

#4. Minkä ikäiset sairastuvat rintasyöpään?

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Riski sairastua rintasyöpään kasvaa iän myötä. Suurimpaan riskiryhmään kuuluvat ne, joita koskevat myös mammografiaseulonnat, eli 50-69 vuotiaat naiset. Keskimäärin rintasyöpään sairastutaan 60-vuotiaana. Riski sairastua on seulontojen päätyttyäkin suhteellisen korkea. Nuorilla rintasyöpä on harvinainen. Kaikkien alle 50-vuotiailta todettujen uusien rintasyöpätapausten yhteismäärä on 13,3% kaikista naisista (Suomessa vuosina 2011-2015) ja se on hitaasti kasvussa. Rintasyöpää on todettu myös alle 30-vuotiailta.

Lue lisää omatarkkailusta eri ikäkausina täältä. Syvenny tarkemmin tilastoihin tehtävässä 6.

#5. Mitä tapahtuu, jos löydän kyhmyn

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Loistavaa, että kiinnität huomiota rinnan muutoksiin! Kaikki kuvatut tilanteet ovat totta. Noin kaksi kolmasosa rintasyövistä löydetään oireiden perusteella, oman aktiivisuuden avulla tai sattumalta. Omatarkkailulla on siis merkitystä, sillä voidaan nopeuttaa hoitoon pääsyä ja helpottaa hoitoja.

Rintasyövän yleisin oire on kyhmy, mutta niitä on muitakin. Suurin osa muutoksista ovat hyvänlaatuisia. Tutustu niihin tarkemmin tehtävässä 2. Tutustu omatarkkailun ohjeisiin tehtävissä 3 ja 4.

Varsinaisen syöpädiagnoosin tekee lääkäri. Jos tunnistat yhden tai useamman rintasyövän oireen, ole yhteydessä lääkäriin. Vastaanotolla sinua haastatellaan ja lääkäri tutkii rintasi käsin. Rinnat voidaan tutkia myös ultraääni- ja/tai mammografialaitteen avulla. Tarpeen mukaan kohdasta otetaan näyte. Lääkärillä voi aina käydä tutkituttamassa rintansa, eikä sinne menoa kannata jännittää.

Lue lisää rinnan muutosten tutkimisesta täältä.

#6. Ketkä sairastuvat rintasyöpään?

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Rintasyöpä ei katso sukupuolta, vaan kuka tahansa voi sairastua. Siksi rintasyövän oireet on tärkeää olla jokaisen tiedossa sukupuoleen katsomatta ja omiin rintoihinsa tai rintakehäänsä kannattaa tutustua ja tarkastaa säännöllisesti.

On kuitenkin hyvä huomioida, että rintasyöpä on kuitenkin huomattavasti yleisempää naisilla. Yli 90% sairastuneista on naisia. Noin joka kahdeksas nainen Suomessa sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa. Hoitojen kehittymisestä huolimatta rintasyöpä on edelleen työikäisten naisten yleisin kuolinsyy. Miehiä sairastuu Suomessa rintasyöpään noin 30 vuodessa. Transihmisistä ei valitettavasti ole tilastoja.

Tehtävässä 1 opitaan perustietoa rintasyövästä ja tehtävässä 3 tutustutaan omatarkkailun ohjeisiin. Lue lisää rintasyövästä miehillä täältä ja tutustu miten sukupuolen korjaaminen vaikuttaa rintasyöpäriskiin täällä.

#7. Onko rintasyöpä periytyvää?

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Syöpä sinänsä ei periydy, vaan geenimuunnos, joka voi aiheuttaa syöpää. Tällöin puhutaan periytyvästä syöpäalttiudesta. Nykyarvioiden mukaan noin joka kymmenenteen syöpään liittyy perinnöllinen alttius. Valtaosa syöpätapauksista saa alkunsa perimän ja ulkoisten tekijöiden, kuten ympäristön ja elintapojen, yhteisvaikutuksesta.

Tehtävässä 1 opitaan perustietoa rintasyövästä. Lue lisää rintasyövän taustatekijöistä täältä.

#8. Mitä oireita rintasyöpä voi aiheuttaa?

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Rintasyöpä voi aiheuttaa erilaisia rinnan sisäisiä tai ulkoisia oireita. Rintasyövän yleisin oire on kyhmy, joka saattaa olla silmin havaittava tai vain sormilla tuntuva. Kyhmy tuntuu tavallisesti kovalta ja kiinteältä, alustaansa kiinnittyneeltä. Kyhmy ei kuitenkaan ole ainoa oire.

Tutustu rintasyövän oireisiin tarkemmin tehtävässä 2.

Rinnassa voi tuntua myös monenlaisia muutoksia, kuten rasvapatteja, epätasaisuutta sekä nesteen täyttämiä rakkuloita, jotka eivät liity rintasyöpään. Tärkeintä on tuntea rintoihin tavanomaisesti kuuluvat muhkut, kyhmyt ja patit, ja kiinnittää huomio uusiin tai muuttuviin tuntumiin. Noin 75 % kaikista rintarauhaseen liittyvistä vaivoista on hyvänlaatuisia.

Lue lisää hyvänlaatuisista muutoksista täältä.

#9. Mitä voin itse tehdä?

Valitse kaikki sopivat vastaukset

Omatarkkailu on tärkeä terveysteko, jolla on todella merkitystä rintasyövän löytymiselle. Kun tutkit rintasi säännöllisesti, tiedät parhaiten, miltä ne tuntuvat.

Jos tunne rinnan muutoksesta mietityttää, ota yhteys lääkäriin. Muista kuitenkin, että lääkäri tutkii rinnat kertaalleen, mutta sinä voit tarkastella tilannetta pidemmän ajan kuluessa ja saada siten kattavaa tietoa voinnistasi.

Rintasyövän riskiryhmälle, 50-69 -vuotiaille naisille, järjestetään mammografiaseulontoja, joihin kutsutaan joka toinen vuosi. Niihin kannattaa osallistua, jos kutsu käy, sillä mammografiaseulonta on ilmainen, vaikuttava ja hyvä seulontaohjelma.

Tutustu omatarkkailun ohjeisiin tehtävässä 3. Säännöllisyys voi olla välillä vaikeaa, jossa apunasi on OMAKUU-sovellus. Tutustut siihen tehtävässä 5.

Valmis
Skip to content