Tule vapaaehtoiseksi

Rintojen omatarkkailu voi nopeuttaa oireiden havaitsemista, jolloin hoidon aloittaminen nopeutuu ja päästään mahdollisesti parempaan hoitotulokseen.

Tunne rintasi ry:n vapaaehtoisena pääset konkreettisesti edistämään terveyttä jakamalla tärkeää tietoa ja taitoa rintojen omatarkkailusta. Vapaaehtoiset ovat tärkeä osa terveyden edistämistyötämme opastamalla rintojen omatarkkailua messuilla, opastustilaisuuksissa ja kouluvierailuilla sekä järjestäen ja toteuttaen kampanjoita, tempauksia ja tapahtumia. Vapaaehtoistehtäviä löytyy myös esimerkiksi julisteiden kiinnittäjälle, neulojalle, paikkakunta-agentille sekä somettajalle. Tarvitsemme tukeasi tiedon jakamiseen!

Voit tulla mukaan sellaisena kuin olet, erityistä tietotaitoa ei tarvita. Sitouduthan järjestön arvoihin ja tavoitteisiin. Toivomme, että voit sitoutua toimimaan vapaaehtoisena vähintään vuoden verran ja pystyt osallistumaan lisäkoulutuksiin aika ajoin. Mikäli sinulla on kokemuksia omasta tai lähipiirin sairastumisesta rintasyöpään, toivomme, että siitä on kulunut jo hetki aikaa. Vapaaehtoisena voit toimia omien opiskelu-, työ- ja eläkeläiskiireidesi mukaisesti silloin kun sinulle sopii: jokainen tunti on tärkeä.

Koulutamme vapaaehtoisia tehtäviinsä. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat myös tervetulleita saamaan lisäinformaatiota työn oheen. Saat työkaluja ohjata omatarkkailua asiakkaillesi ja potilaillesi ja syvennyt rintaterveystietoon. Näiltä verkkosivuilta lyödät lukuisia havaintomateriaaleja ja tietoa, sekä tukea työhösi.

Vapaaehtoisten käsikirja

Vapaaehtoisten käsikirja tarjoaa tukea ja apua kaikille yhdistyksen vapaaehtoiseille.

Skip to content