Tervetuloa mukaan, opiskelija!

Opiskelijayhteistyö

Teemme mielellämme yhteistyötä opiskelijoiden kanssa, niin harjoitteluiden, opintoihin soveltuvien tehtävien, kuin opinnäytetöiden muodossa. Tavoitteenamme on tarjota niin opiskelijaa, kuin rintaterveyden edistämistä palveleva kokemus. Emme siis teetä töitä tai harjoitteluita vain niiden suorittamisen vuoksi, vaan haluamme että yhteinen työ edistää kaikkien osapuolien osaamista aidosti. 

Tarjoamme mieluusti opiskelijoille mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi tapahtumiin, joissa olemme mukana!

Harjoittelu

Järjestö on mielekäs paikka esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, yhteisöpedagogin, viestijän tai vaikuttajan harjoittelujaksolle. Ota yhteyttä toimistolle, niin selvitetään, voimmeko tarjota tavoitteisiisi soveltuvan harjoittelujakson.

Opinnäytteet

Rintasyöpää, rintasyövän varhaista toteamista sekä omatarkkailua voi tarkastella monelta tieteenalalta ja koulutusasteelta.

Olemme ohjanneet useita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tekemiä, rintaterveyteen liittyviä opinnäytetöitä sekä kehittämis- ja projektitehtäviä viime vuosina. Tarve myös monipuolisempaan tarkasteluun on ajankohtainen. Jos sinulla on mielessä pro gradu- tai väitöstason työ uudenlaisesta näkövinkkelistä, ole meihin yhteydessä!

Opinnäytetyö voi olla selvitys tai kartoitus, ja se voidaan toteuttaa mm. toiminnallisesti, haastatteluin tai kirjallisuuskatsauksella. Olemme kiinnostuneita kaikista töistä ja lähestymistavoista.

Toivomme, että opinnäytetöistä sovitaan aina yhdistyksen kanssa ennakkoon. Opiskelijalle nimetään yhteyshenkilö, joka tukee opinnäytetyön tekemistä koko prosessin ajan ja tarvittaessa tarjoaa verkostoja ja materiaalia työn tekemiseen.

Yleisiä ohjeita opinnäytetyöhön liittyen:

  1. Orientoidu ja pohdi itseksesi, mistä aiheesta haluat tehdä opinnäytetyön. Voimme antaa myös valmiin aihe-ehdotuksen.
  2. Toimintamme perustuu väitöskirjaan, jota voi olla haastava saada käsiin. Voit kysyä lukukappaletta lainaksi Tunne rintasi ry toimistolta. 
  3. Tavataan tai keskustellaan etäyhteyksin viimeistään opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa. Suunnitellaan yhdessä eteneminen, tuki, sopimukset, yhteydenpito sekä julkaisutapa ja -ajankohta.
  4. Toivomme aktiivista yhteydenpitoa ja yhdistyksen pitämistä ajan tasalla työn etenemisestä.
  5. Emme valitettavasti voi tarjota palkallisia opinnäytetöitä.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan mielekäs työ! Opiskelijaohjauksesta vastaa pääasiassa toiminnanjohtaja Johanna Artola. Laita siis viestiä osoitteeseen: johanna.artola@tunnerintasi.fi.

Skip to content