Organisaatio ja hallitus

Ylin päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa. Luottamushenkilöjohdon muodostavat yhdistyksen hallitus ja hallituksen nimeämät toimikunnat. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee yhdistyksen syyskokous. Toiminnanjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa ja henkilöstöä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä vahvistetun toimintastrategian, toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

Löydät hallituksen puheenjohtajan, toiminnanjohtajan sekä henkilökunnan yhteystiedot täältä.

Hallitus 2021

Varsinaiset jäsenet

Anne Ylönen, puheenjohtaja

Heidi Vekkeli

Liisa Järvinen (Suomen Kätilöliitto ry)

Sari Ahola

Hanna Kalliomäki

Aija Saarinen (Suomen Terveydenhoitajaliitto ry)

Riitta Salin

Miia Merikallio

Varajäsenet

Terttu Laaja

jäsenyydet ja edustukset

Jäsenyydet

Tunne rintasi ry on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen.

Edustukset

Tunne rintasi ry:n hallituksen puheenjohtaja Anne Ylönen on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n valtuuston varsinainen jäsen.

Skip to content