Täydennyskoulutus

Koulutustilaisuus ammattilaisille

Terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutus syventää osallistujien tuetämystä rintasyövästä, sen oireista ja elintapojen vaikutuksesta rintaterveyteen. Koulutuksessa ammattilainen saa myös välineitä rintojen omatarkkailutekniikan ohjaamiseen asiakas- ja potilastyössä.

Maksuton täydennyskoulutus sopii loistavasti esimerkiksi naistentautien poliklinikan, terveysaseman tai neuvolan henkilökunnalle tai terveydenhuoltoalan opiskelijoille.

Koulutuksen sisältö ja kesto suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Sen voi pitää yhdistyksen koulutettu vapaaehtoinen tai järjestömme asiantuntija. Koulutus voidaan järjestää paikan päällä tai etäyhteydellä.

Koulutukseen sisältyvät asiantuntuntijaluennon lisäksi materiaali-, matka- sekä toimistokulut. Tilaaja vastaa ainoastaan tilaisuuden järjestämisestä ja markkinoinnista aiheutuvista kuluista, kuten mahdollisesta tilavuokrasta.

Tilaa koulutus!

Tilaa koulutus sivun alareunan lomakkeella tai ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella info@tunnerintasi.fi.

Verkkokurssi: Rintasyövän oireista, omatarkkailusta ja rintaterveydestä

Itsenäisesti suoritettava, maksuton verkkokurssimme sisältää asiantuntijoiden laatiman kattavan paketin rintaterveydestä. Se soveltuu erityisesti terveydenhuoltoalan opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan.

Kurssilla käydään läpi mm. rintasyövän taustatekijöitä, riskejä, oireita ja ennustetta. Lisäksi kurssilla on osioita rintojen omatarkkailusta elämän eri vaiheissa sekä omatarkkailun tekniikkaa. Rintaterveysosiossa kerrotaan liikunnasta ja ravitsemuksesta suhteessa rintaterveyteen. Syventävässä osiossa perehdytään muun muassa rintasyövän eri tyyppeihin ja biologisiin alatyyppeihin.

Kurssin suorittaminen kestää noin tunnin. Sen voi suorittaa joko kerralla tai kurssin suorittajan aikatauluun sopivissa lyhyemmissä jaksoissa.

Kurssi alkaa lyhyellä alkukartoituksella suorittajan osaamisesta. Kurssin edetessä opiskeltuja sisältöjä kerrataan lyhyiden testien muodossa. Kurssi päättyy osaamistestiin. Kurssin suoritettuaan kurssilainen saa halutessaan todistuksen suorituksestaan.

Aloita verkkokurssi!

Rekisteröityminen ja kurssin suorittaminen on maksutonta. Kurssi suoritetaan osoitteessa app.skhole.fi/tunne-rintasi

Avautuvan sivun oikeassa yläkulmassa on ”Rekisteröidy”-painike, jolla kurssilainen pääsee rekisteröitymään Skole-oppimisympäristöön. Kurssin rekisteröitymiskoodi on TR9922.

Tilaa terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutus

Skip to content