Asiantuntijaryhmä

Tapaa neuvoa-antava asiantuntijaryhmämme! Asiantuntijamme tukevat Tunne rintasi tiimiä rintojen tutkimisen tiedon ja taidon levittämisessä. Heidän asiantuntemuksensa auttaa meitä arvioimaan ja kehittämään toimintaamme. Asiantuntijaryhmässä toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Annakaija Lappalainen

naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

Rintatietoisuuden lisääminen, rintojen omatarkkailuun toistuvasti kannustaminen ja siinä opastaminen ovat gynekologin työssä isossa roolissa. On tärkeää, että naisia hoitavat lääkärit pyrkisivät voimaannuttamaan ja rohkaisemaan naisia yhä uudestaan tutkimaan rintojaan itse. Tutkiminen vaatii kaikilta opettelua, hiukan vaivannäköä ja muutamia minuutteja aikaa kuukausittain. Tämä korvaantuu

Jatka lukemista

monin kerroin jos omatarkkailussa toteaa merkkejä syövästä, parhaimmillaan diagnoosiin päästään tällöin jopa vuosia aikaisemmin kuin ilman tarkkailua. Mikäli rintasyöpä todetaan, pyrin omassa työssäni ja organisaatiossani siihen, että sairastunut kohdataan henkilökohtaisesti, kannatellen, kannustaen ja nopeasti parhaaseen mahdolliseen hoitoon ohjaten. Olen saanut Aavassa olla mukana varmistamassa myös korkealaatuista rintasyövän diagnostiikkaa sekä yhteistyötä niin yksityiseen Docrates Syöpäsairaalaan kuin julkiseen rintasyövän hoitoketjuun. Tämä työ on ollut todella palkitsevaa. Rintasyövän hoito on Suomessa ensiluokkaista maailmassa. Mitä aikaisemmin rintasyöpä todetaan, sen varmemmin hoidot ovat myös parantavia. Siksi rintojen tutkiminen on niin tärkeää, ja omatarkkailu tulisi ehdottomasti saada jokaisen naisen tavaksi ja taidoksi. Tunne rintasi ry on erittäin tärkeällä asialla ja asiantuntijajäsenenä uskon osaltani voivani auttaa yhä useampia.

Annakaija Lappalainen on työskennellyt naisten terveyden parissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on valmistunut naistentautien ja synnytysten erikoislääkäriksi v 2005. Vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut päätoimisesti yksityissektorilla. Gynekologisen yksityisvastaanoton lisäksi hän vastaa Lääkärikeskus Aavan gynekologisista toiminnoista ja hoitoketjuista erikoisalansa vastuulääkärinä.

Hanna Kalliomäki

Suomen röntgenhoitajaliiton entinen puheenjohtaja

Kohtaan työssäni paljon kysymyksiä rintojen omatarkkailusta ja mammografiatutkimuksen yhteydessä omatarkkailusta keskustelu on luontevaa. Mammorafiatutkimuksen aikana puhutaan usein myös paljon mm. tutkimuksesta, sen haasteista, vaihdevuosista ja syöpäriskistä. Minun tehtävänäni röntgenhoitajana on ensisijaisesti toteuttaa tutkimus ja saada jokaisesta asiakkaasta hyvät mammografiakuvat, mutta nämä kohtaamiset ovat ainutlaatuisia jokaiselle asiakkaalle ja toivon, että voisin kohdata jokaisen yksilöllisesti hänen tarpeitaan kuunnellen. Olen mukana Tunne rintasi ry:n toiminnassa, koska näen, että yhteistyö palvelee nimenomaan rintojen terveyttä läpi koko ihmisen elämän ja pystyn roolissani myös olemaan tiedon välittäjänä kahden eri organisaation välillä.

Hanna Kalliomäki on seulontamammografioihin erikoistunut röntgenhoitaja.

Katri Saarikivi

aivotutkija

Tunne rintasi ry jakaa vaikuttavalla tavalla tietoa rintasyövän ehkäisyn mahdollisuuksista ja auttaa ihmisiä toimimaan oman terveytensä hyväksi. Siksi olen ylpeä saadessani olla mukana toimintaa tukemassa. Ihmisillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia omaan terveyteen ja hyvinvointiin ja on hienoa että ihmisille kerrotaan millä tavalla näihin mahdollisuuksiin voi konkreettisesti tarttua. Rintojen omatarkkailu sekä muut hyvät terveyttä edistävät valinnat ovat tapoja olla itseä kohtaan empaattinen. Toivonkin voivani mukanaolollani lisätä tissiempatiaa Suomeen!

Katri Saarikivi on tutkija, joka johtaa empatian ja laadukkaan vuorovaikutuksen mekanismeja selvittävää hanketta Helsingin yliopiston Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä. Hän on myös aktiivinen tiedeviestijä.

Riitta Mettomäki

Behavior Designer

Olen ylpeä saadessani olla mukana Tunne rintasi ry:n toiminnassa, sillä rintojen omatarkkailu on valtavan merkityksellinen teko. Samalla saan moniulotteisen ammatillisen haasteen: miten omatarkkailun hyödyllisyyden tieto yhdistetään yksilön tunne- ja kokemusmaailmaan ja arjen rutiiniksi? Tämän haasteen otan ilolla vastaan!

Riitta Mettomäki on ihmisen toiminnan positiiviseen muutokseen ja uusien tapojen luomiseen erikoistunut suunnittelija. Hänen erityinen intohimon kohteensa on auttaa ihmisiä saamaan kiinni hyvinvointia edistävästä elämäntavasta helposti ja pysyvästi. Hän työskentelee omassa yrityksessään auttaen niin yrityksiä kuin yksilöitäkin fiksun muutoksen aikaansaamisessa.

Sallamaari Muhonen

viestinnän ja hallitustoiminnan ammattilainen

Tunne rintasi ry:n tarkoitus on lähellä sydäntäni (pun intended). Olen mielelläni mukana vaikuttavassa toiminnassa, joka ei sorru turhaan ryppyotsaisuuteen!

Sallamaari Muhonen on viestintätoimiston osakas ja hallitusammattilainen. Kokeneena esiintyjänä hän myös valmentaa asiakasyritysten johtoa ja asiantuntijoita vaikuttavampaan viestintään eri kanavissa. ”Somekohut ja mainekriisit” -kirjan kirjoittajana Sallamaari erikoisalaa on kriisiviestintä.

Jemiina Kemppainen

liikunta-alan ammattilainen

Tunne rintasi ry jakaa tärkeää tietoa hyvinvoinnista ja rintaterveydestä ihastuttavan helposti lähestyttävällä, lempeällä ja luotettavalla tavalla. Yhteistyössä on voimaa, joten olen hurjan iloinen ja ylpeä mahdollisuudesta tukea tätä hienoa terveysviestinnän muotoa Tunne rintasi ry:n kautta.

Jemiina Kemppainen on elämäntapamuutoksiin, kuntouttavaan harjoitteluun ja voimailuun erikoistunut liikunta-alan ammattilainen. Hän on aktiivinen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kehorauhan puolestapuhuja, sekä yksi Tiedenaiset-yhteisön perustajajäsenistä. Erityisen lähellä Jemiinan sydäntä onkin tutkitun hyvinvointitiedon saattaminen arkisen käytännönläheiseen muotoon.

Skip to content