Tämä on Tunne Rintasi ry:n https://tunnerintasi.fi/ -verkkosivujen saavutettavuusseloste, joka on laadittu 22.9.2020 ja päivitetty 7.10.2020.

Sivuston saavutettavuuden tarkistamisessa on käytetty osoitteesta https://romeo.elsevier.com/accessibility_checklist/ löytyvää Web Content Accessibility Guidelines 2.1 -määritysten tarkistuslistaa.

Di­gi­pal­ve­lu täyt­tää saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set osit­tain

https://tunnerintasi.fi/ -verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) vaatimusten mukainen. Teemme jatkuvasti töitä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteen korjaamiseksi.

Ei-saa­vu­tet­ta­va si­säl­tö

 1. (WCAG 1.1.1) Joistakin kuvista puuttuu alt-teksti. Vanhimmilla sivuilla alt-tekstinä voi näkyä kuvan tiedostonimi. Kuvagallerioissa ei ole alt-tekstejä. Myös liitetiedostojen kuvista ja kaavioista puuttuu alt-tekstejä.
 2. (WCAG 1.3.1) Suurimmassa osassa liitetiedostoja on ruudunlukijakäyttöä hankaloittavia ongelmia, esimerkiksi rakenne puuttuu ja taulukoissa on puutteita.
 3. (WCAG 1.3.1) Visuaalisesti esitettävä, rakenteellinen tieto ei välity riittävän selvästi avustavalle teknologialle esimerkiksi tapahtumakalenterissa ja alumnilomakkeella.
 4. (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 4.1.2) Joillakin sivuilla oleva vanha navigaatio ja etusivu ei toimi kunnolla näppäimistöllä, lukemisjärjestys saattaa olla väärä ja kaikilla käyttöliittymäkomponenteilla ei ole selvää nimeä ja roolia.
 5. (WCAG 1.4.1) Linkit erottuvat tekstikappaleista vain värin perusteella.
 6. (WCAG 1.4.3) Osalla sisältösivuista ei tekstin värin ja taustavärin kontrasti ole riittävän suuri. Kontrastiongelmia on myös liitetiedostoissa ja lomakkeissa.
 7. (WCAG 2.4.4) Joillakin sisältösivuilla on liian yleisiä linkkitekstejä kuten Read more.
 8. (WCAG 2.4.6) Osa painikkeista on ohjelmallisesti nimetty epäselvästi tai vain englanniksi, esimerkiksi videoupotuksissa.
 9. (WCAG 3.2.4) Selainkontekstin muutokset: linkkejä ja pdf-tiedostoja avautuu samaan välilehteen tai uuteen välilehteen.

Si­vus­tol­la on si­säl­töä, joka ei kuu­lu lain­sää­dän­nön pii­riin

 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. docx, pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020
 • käyttäjien sosiaaliseen mediaan tuottamaa sisältöä

Koh­tuu­ton ra­si­te

Sivustolla julkaistaan jonkun verran videoita. Kaikkia videoita emme vielä pysty julkaisemaan saavutettavassa muodossa. Syynä tähän on kohtuuton rasite.  Teemme jatkuvasti töitä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteen korjaamiseksi. Automaattisten tekstitysjärjestelmien kehittyessä pystymme tarjoamaan jatkuvasti enemmän videoita tekstitettyinä.

Sivustolla on paljon materiaalia pdf-muodossa. Osa näistä on ulkopuolisten tahojen tuottamia. Omista pdf-tiedostoistamme pyrimme tekemään saavutettavia, mutta jokaisen kohdalla se ei aina onnistu. Vanhoja pdf-tiedostoja muutamme saavutettavammaksi niiden sisällön uusiutuessa.

Huo­ma­sit­ko saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­man si­vus­tos­sam­me?

Voit antaa saavutettavuuspalautetta sähköpostitse info@tunnerintasi.fi. Otsikoi viestisi (Saavutettavuuspalautetta) ja kerro viestissäsi, mistä sivusta ja millaisesta ongelmasta on kyse. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.

tunnerintasi.fi-verkkosivujen saavutettavuudesta ja palautteen käsittelystä vastaa t:mi luova kookos.

Skip to content