Oppimateriaalit

Oppituntipaketti: Rinnoista, menkoista ja gynejutuista

Tunne rintasi ry ja Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry lyöttäytyivät yhteen ja lähtivät kehittämään nuorille suunnattua oppituntia, jossa syvennytään lähestyttävästi rintaterveyteen sekä kuukautisiin ja gynekologisiin sairauksiin ja oireyhtymiin. Oppituntipakettiin kuuluu valmis Prezi-oppitunti, valmis videoversio Prezi-oppitunnista, muokattava PowerPoint -esitys, sekä kattava tukipaketti opettajalle.

Voit ladata paketin käyttöösi Avointen oppimateriaalien kirjastosta täältä.

Valmiissa esityksessä käydään läpi lyhyt johdatus aiheisiin (“Miksi tärkeää?”), rintaterveys, rintasyöpä, rintojen omatarkkailu, kuukautisfaktoja, normaaleja ja epänormaaleja gynekologisia oireita, oireiden taustalla olevia tekijöitä. Erityisesti keskitytään endometrioosiin, adenomyoosiin, PCOS:ään ja vulvodyniaan. Lisäksi esityksestä löytyvät Tunne rintasi ry:n ja Korento ry:n lyhyet esittelyt. 

Oppimista voi syventää valmiiksi laadituilla tapauskuvauksilla ja tietovisalla tai monipuolistaa kokonaisuutta valmiilla videoilla.

Oppimateriaali rintaterveydestä

Rintaterveyteen keskittyvä oppimateriaali on suunnattu erityisesti toiselle asteelle sekä lukioon ja ammatilliseen koulutukseen osaksi terveyden edistämisen aiheita.

Oppimateriaalia voi soveltaa myös esimerkiksi korkea-asteen opiskelijoiden opintojaksoilla tai hyödyntää potilaiden ohjaukseen terveydenhuollossa.

Oppimateriaalipakettiin kuuluu:

  • ’Omatarkkailu tutuksi’ -vihko opiskelijalle
  • Testaa tietosi -tietovisa verkossa
  • Tehtäväalue opiskelijalle verkossa
  • ’Omatarkkailu tutuksi’ -opettajan materiaali

Voit ladata oppimateriaalin käyttöösi täältä:

Oppimateriaali rintaterveydestä

Verkkokurssi: Rintasyövän oireista, omatarkkailusta ja rintaterveydestä

Verkkokurssimme sisältää asiantuntijoiden laatiman kattavan paketin rintaterveydestä. Se soveltuu erityisesti terveydenhuoltoalan opiskelijoille ja ammattilaisille, jotka haluavat syventää osaamistaan.

Kurssilla käydään läpi mm. rintasyövän taustatekijöitä, riskejä, oireita ja ennustetta. Lisäksi kurssilla on osioita rintojen omatarkkailusta elämän eri vaiheissa sekä omatarkkailun tekniikkaa. Rintaterveysosiossa kerrotaan liikunnasta ja ravitsemuksesta suhteessa rintaterveyteen. Syventävässä osiossa perehdytään muun muassa rintasyövän eri tyyppeihin ja biologisiin alatyyppeihin.

Kurssin suorittaminen kestää noin tunnin. Sen voi suorittaa joko kerralla tai opiskelijalle sopivissa lyhyemmissä jaksoissa.

Kurssi alkaa lyhyellä alkukartoituksella suorittajan osaamisesta. Kurssin edetessä opiskeltuja sisältöjä kerrataan lyhyiden testien muodossa. Kurssi päättyy osaamistestiin. Kurssin suoritettuaan kurssilainen saa todistuksen suorituksestaan.

Aloita verkkokurssi!

Rekisteröityminen kurssille on maksutonta. Kurssi suoritetaan osoitteessa app.skhole.fi/tunne-rintasi

Avautuvan sivun oikeassa yläkulmassa on ”Rekisteröidy”-painike, jolla kurssilainen pääsee rekisteröitymään Skole-oppimisympäristöön. Kurssin rekisteröitymiskoodi on TR9922.

Skip to content