Omatarkkailu

transihmisille

Sisällysluettelo

Rintasyöpä ei ole vain naisten sairaus, vaan kuka tahansa voi sairastua. On hyvä olla tietoinen sairastumisen mahdollisuudesta, jottei mahdollisen rintasyövän toteaminen viivästy. Tässä artikkelissa syvennytään sekä transihmisten rintasyöpään että heidän omatarkkailuun. Löydät artikkelin lopusta myös sanaston, joka selventää termejä.

Asiantuntijana ja kirjoittajana toimi Erika-Evely Ee Eisen, joka yhdistää työssään seksuaalineuvontaa, kouluttamista ja kirjoittamista. Hän on myös Tunne rintasi ry:n asiantuntijaryhmän jäsen ja yhdistyksen vapaaehtoinen.

Kesäkuu 2019

Maailmalla on tietoja transihmisten rintasyövistä vielä varsin vähän, mutta ohjeet rintojen/rintakehän omatarkkailuun ovat jo jotakuinkin vakiintuneet.

Alan tutkimukset ovat lisääntyneet vasta viime vuosina ja keskenään vertailukelpoista tutkimusta ei juuri ole. Suomessa ei ole aiheesta tutkimuksia.

Transihmiset (ei-cissukupuoliset henkilöt, esim. transnaiset, transmiehet, muunsukupuoliset, sukupuolettomat) kuuluvat terveydenhuollossa riskiryhmään. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä voi olla ennestään negatiivisia kokemuksia terveydenhuollosta tai he pelkäävät, että eivät tule kohdatuksi arvokkaasti. Aiemmin koetut negatiiviset tapahtumat lisäävät vähemmistöstressiä ja kaikissa kohtaamisissa on diskriminaatioriski korkeampi kuin cissukupuolisilla. Transihmisille, joilla esiintyy kehodysforiaa, erityisesti liittyen rintojen koskettamiseen tai mammografiaan, rintojen tutkiminen voi olla erittäin nöyryyttävä ja traumaattinen kokemus. On erittäin tärkeää, että transihmiset kohtaavat sensitiivisiä ja transiklusiivia lääkäreitä, jotka pystyvät antamaan myös transihmisille tapauskohtaisia neuvoja. Sellaisilla lääkäreillä on tarpeeksi tietoa transihmisten kehoista ja heidän terveydenhoidon tarpeistaan.

Rinnat ja hormonit

Rintasyövän ehkäiseminen ei ole mahdollista, mutta terveillä elintavoilla voi mahdollisesti pienentää rintasyövän riskiä. Koska varmaa ennaltaehkäisyn keinoa ei ole, jäljelle jää mahdollisimman varhainen toteaminen ja asianmukainen hoito. Omatarkkailulla voi vaikuttaa rintasyövän varhaiseen havaitsemiseen ja tätä kautta paranemiseen. Omatarkkailuun kuuluu kaksi vaihetta: katselu ja tunnustelu. Katso tarkempi ohje omatarkkailukortista.

Kansainvälisesti suositellaan, että yli 50-vuotiaat transfeminiinit henkilöt, jotka ovat käyttäneet estrogeenia yli viisi vuotta, kävisivät säännöllisesti mammografiassa kahden vuoden välein. Heillä on tutkimusten mukaan sama riski sairastua rintasyöpään kuin cisnaisilla. (1, 2, 3). Riski suurenee rintakudoksen lisääntymisen jälkeen ja kun on käyttänyt vähintään viisi vuotta hormoneja. Rintasyövän kehitykseen vaikuttavat estrogeeni ja progestiini. Jos henkilö kuuluu muihinkin rintasyöpäriskiryhmiin (esim. perinnölliset tekijät, katso https://www.syopajarjestot.fi/julkaisut/raportit/syopa-suomessa-2016/syopa-suvussa/), kannattaa olla yhteydessä transinklusiiviseen lääkäriin ja keskustella turvallisesta hormonien käytöstä.

Varhaiseen rintojen kasvuun voi liittyä rintakipuja, arkuutta ja kyhmyisyyttä, mutta on tärkeä erottaa nämä oireet mahdollisista rintasyövän oireista. Oireiden eroavaisuuksista on hyvä jutella lääkärinsä kanssa rintojen tarkastuksen yhteydessä. Hormonihoitojen myötä rintojen lisääntynyt kimmoisuus (enemmän säikeinen ja rauhaskudosta, tiiviys) on itsessään riskitekijä rintasyöpään altistumiseen (2).

Jos sinulla on kuukautiset, tee omatarkkailu pian kuukautisten jälkeen, koska rinnat ovat silloin pehmeimmillään. Ennen kuukautisia rinnat voivat aristaa ja niihin voi kertyä nestettä. Jos sinulla ei ole kuukautisia, valitse kuukaudesta tietty aika, jolloin tutkit rintasi ja rintakehäsi.

Henkilöt, joilla on henkilötunnus, joka viittaa naiseen ja ovat 50-69-vuotiaita, saavat kahden vuoden välein kutsun kunnallisiin maksuttomiin mammografiaseulontoihin. Rintasyövän riskiryhmiin kuuluvien täytyy itse hakeutua omakustanteisesti tai lääkärin lähetteellä mammografiaan jo aiemmin. Mammografian lisäksi voidaan jatkotutkimuksissa ottaa ultraääni- ja magneettikuvia.

Rintaimplantit

Rintaimplantit voivat hankaloittaa rintasyövän havaitsemista. Mammografialle implantti ei ole este, mutta kuvia otetaan varjostusten vuoksi tavallista enemmän ja implantin siirtämiseksi tieltä ja rintakudoksen esiin työntämiseen käytetään siihen tarkoitettua implant displacement techniques -menetelmää. Rintaimplantti tekee rinnasta kiinteän, jonka vuoksi se voi olla myös haasteellinen tutkia. Kysy tarvittaessa apua lääkäriltä tavallisen kudoksen ja implantin tuntuman eron opetteluun. Implantin sijoittaminen rintalihaksen alle voi vähentää implantin tuntumista ihon läpi ja se saattaa myös ehkäistä implantteja ympäröivän arpikudoksen kovettumista. Rintalihaksen päälle asetetun implantin reunat voivat erottua selvemmin. Implantti tuntuu kovalta ja tarkkarajaiselta tyynyltä. Saatat tuntea implantin ”rajat”. Implantin ympärille muodostuu arpikapseli, joka tuntuu ympäröivää kudosta kovemmalta. Ajan myötä implantti tai arpikudos saattavat kovettua tai vaihtaa paikkaansa. Lue lisää rintaimplanteista ja omatarkkailusta täältä. Joidenkin uusimpien tutkimusten mukaan on olemassa harvinainen syöpä, joka liitetään rintaimplantteihin. Kyseessä ei ole tavallinen rintasyöpä vaan lymfooma nimeltään ALCL. Tarkempia tutkimuksia erityisesti tekstuurillisista implanteista ja niiden kytköksistä lymfoomaan edelleen tutkitaan. (4)

Mastektomian jälkeen

Rintakehän omatarkkailu on hyvä tehdä säännöllisesti myös mastektomian (rintojen poiston) jälkeen sitä mukaa, kun rinnan alue alkaa parantua. Omatarkkailua rintaleikkauksen jälkeen helpottaa, kun tuntee rintansa jo ennen leikkausta. Säännöllinen rintakehän omatarkkailu rintaleikkauksen jälkeen on tarpeen erityisesti siksi, että tuntuma on erilainen kuin ennen. Jos rintojen omatarkkailu on haastavaa, voit pyytää sen tekemistä lääkäriltä muun tarkastuksen yhteydessä. Lue lisää rintojen pienennyksen tai poiston vaikutuksesta omatarkkailuun täältä. Transprosessi ei poista rintasyöpäriskiä. Sekä mastektomia että testosteronin käyttäminen laskevat kuitenkin riskiä sairastua rintasyöpään. On joitakin harvoja tapauksia, joissa henkilöt, jotka ovat käyneet mastektomiassa ja saaneet hormoneja, ovat sairastuneet rintasyöpään. Sairastuminen johtuu luultavimmin pienistä määristä rintakudosta, jota on jäänyt kehoon leikkauksen jälkeen. BRCA1- tai BRCA2-geenivirheen kantajilla on myös mastektomian jälkeen 5% riski sairastua rintasyöpään (2). Kun rintakudos on poistettu mastektomiassa, mammografia ei välttämättä onnistu. Sen sijaan rintoja pystytään tutkimaan ultraäänellä tai magneettikuvauksella. Jos et käytä hormoneja, riski voi olla sama kuin cisnaisilla ja yli 50-vuotiaana mammografiaseulontoihin osallistuminen on tärkeä. Transmiehillä liiallinen määrä testosteronia voi muuntua kehossa estrogeeniksi ja johtaa kohonneeseen rintasyöpäriskiin. Henkilöt, joilla on henkilötunnus, joka viittaa mieheen, eivät saa kutsuja säännöllisiin kunnallisiin mammografiaseulontoihin. Säännöllistä mammografia suositellaa myös kaikille yli 50-vuotiaille transmiehille, jotka eivät ole poistaneet rintojaan (3). Jokainen riskiryhmään kuuluva voi kuitenkin itse hakeutua tutkimuksiin jo nuorempana.

Bindaus

Tutkimuksissa ei ole todettu, että binderin käyttö lisäisi rintasyöpäriskiä. Bindaukseen voi kuitenkin liittyä monia muita oireita, kuten ärtynyt iho, hengitysvaikeudet ja imunestekierron häiriöt, jos binderi on liian tiukka. Yleisesti suositellaan binderi poistamista nukkumaan mennessä.

Omatarkkailu on hyödyllinen käytäntö kaikille sukupuolille ja sukupuolettomille. Älä epäröi kysyä lääkäriltäsi apua, jos jokin asia rintojen tuntumassa painaa mieltäsi. Mitä varhaisemmin rintasyöpä löydetään, sitä nopeammin hoidot voidaan aloittaa ja sitä parempi ennuste sillä on.

Tutkimustuloksia

Vuonna 2018 Alankomaissa julkaistun kohorttitutkimuksen mukaan (lähde 2) transihmisillä oli samankaltainen riski sairastua rintasyöpään kuin muulla väestöllä. Tutkimuksessa seurattiin yhden yliopistosairaalan avohoidossa transprosessin käyneitä tai käyviä kaikkia (2 571+1 324 hlöä) aikuisia, jotka ovat aloittaneet hormonihoidot vuosien 1954 ja 2016 välillä.

Tutkimuksessa kohderyhmällä löydettiin kaikkia rintasyövän tyyppejä, myös levinnyttä rintasyöpää ja geenivirheestä todennäköisesti johtuvaa rintasyöpää. Sekä transmiehet (=sukupuolta korjattu mieheksi) että transnaiset (=sukupuolta korjattu naiseksi) sairastuivat rintasyöpään. Tässä pitkittäistutkimuksessa rintasyöpään sairastuneilla syöpä löydettiin jonkin verran vertailuryhmää nuorempana. Sairastuneet olivat käyttäneet hormonikorvausta useita vuosia. Rauhastiehyissä olevan syövän osuus oli transihmisillä pienempi (60% rintasyövistä) kuin vertailuryhmän cisnaisilla (85%).

Lähteet:

(1) Quinn, GP., Sanchez, JA., Sutton, SK., Vadaparampil, ST., Nguyen, GT., Green, BL., Kanetsky, PA., Schabath, MB. Cancer and Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/Transsexual, and Queer/Questioning Populations (LGBTQ). (2015). CA Cancer J Clin, 65(5), 384-400. doi: 10.3322/caac.21288.

(2) de Blok CJM, Wiepje C, Nota NM, et al. OR25-6 – Breast cancer in transgender persons receiving cross-sex hormone treatment: Results of a nationwide cohort study. ENDO 2018 program. Accessed from http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4482/presentation/8190 on May 29, 2018.

(3) Sonnenblick EB, Shah AD, Goldstein Z, et al. Breast imaging of transgender individuals: A review. Current Radiology Reports. 2018 6:1 doi.org/10.1007/s40134-018-0260-1.

(4) U.S. Food and Drug Administration 4.2.2019 https://www.fda.gov/medical-devices/breast-implants/breast-implant-associated-anaplastic-large-cell-lymphoma-bia-alc

Sanasto

Lähde: Seta (kehodysforia), Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus (paitsi binderi, diskriminaatioriski).

 • Bindaus (binderi). Binderin tarkoituksena on litistää (tai sitoa) rintoja likemmäs kehoa. Bindaus voi helpottaa, kun keho tuntuu sukupuoliteltulta, eikä tunnu tai näytä omalta; esimerkiksi transprosessissa. Binderi voi olla samantyylinen alusvaate kuin urheilurintaliivit, tai tiukempi aluspaita. Bindausta saatetaan tehdä myös sitein tai teipein. Binderille ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä sanaa.
 • Cis. Sanaa cis käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen kulttuurissa yleensä liitettyjen odotusten mukaiset. Suurin osa ihmisistä on cissukupuolisia. Cis on vastakohta sanalle trans; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘tällä puolen’ ja ‘toisella puolen’. Cismies on syntymässä määritelty pojaksi. Cisnainen on syntymässä määritelty tytöksi.
 • Diskriminaatioriski viittaa kohonneeseen riskiin siitä, että esimerkiksi transsukupuolisia syrjitään, jätetään perustelemattomasti huomiotta tai hänen tarpeitaan ei kohdella tasavertaisesti. Diskriminaatio tarkoittaa suoraan käännettynä syrjintää.
 • Kehodysforia. Tunne oman kehon sukupuolitettujen piirteiden vääränlaisuudesta. Kehodysforia voi tuntua psyykkisenä kipuna, inhona, vastenmielisyytenä ja/tai outouden tunteina kehon sukupuolitettuja piirteitä kohtaan. Voi liittyä sukupuoliristiriitaan.
 • Muunsukupuolinen. Muunsukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella. Muunsukupuolisuus voi toimia kattokäsitteenä muullekin ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. Kaikki binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella olevat eivät koe termiä sukupuoli-identiteetikseen.
 • Sukupuolen korjaus. Sukupuolen korjaamisella tarkoitetaan yleensä lääketieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen tai muunsukupuolinen henkilö voi korjata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Sukupuolen korjaaminen on myös sekä sosiaalinen että juridinen prosessi. Juridinen sukupuolen korjaaminen tarkoittaa henkilötietojen (nimi ja sukupuoli) muuttamista väestörekisterissä.
 • Trans. Sanaa käytetään kuvaamaan sitä, että henkilön sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu ei ole yksiselitteisesti hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen yleensä liitettyjen odotusten mukainen. Vastakohtana on cis; sanat ovat alkuaan latinasta, jossa niillä on merkitys ‘toisella puolen’ ja ‘tällä puolen’.
 • Transihminen. Transihminen on yleiskäsite, jolla usein kuvataan kaikkia, joiden sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina eroaa odotuksista sille sukupuolelle, johon heidät syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin luetaan kuuluvan transvestiitit, muunsukupuoliset/transgenderit ja transsukupuoliset. Yksilö, joka voi kokea olevansa muuta kuin cis, ei välttämättä määritä itseään transihmiseksi.
 • Transmies on mies, joka on syntymässä määritetty tytöksi, mutta on sukupuoli-identiteetiltään mies. Syntymässä tytöksi määritelty mies voi viitata itseensä miehenä, transmiehenä tai transtaustaisena miehenä.
 • Transnainen on nainen, joka on syntymässä määritetty pojaksi, mutta on sukupuoli-identiteetiltään nainen. Syntymässä pojaksi määritelty nainen voi viitata itseensä naisena, transnaisena tai transtaustaisena naisena.
 • Transsukupuolisuus. Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen ja/tai jotain muuta. Transsukupuolinen ihminen voi korjata kehoaan vastaamaan sukupuoli-identiteettiään. Transsukupuoliselle on tärkeää, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessaan, minkä vuoksi sukupuolen korjauksen sosiaaliset ja juridiset ulottuvuudet ovat myös tärkeitä. Aiemmin on käytetty käsitettä transseksuaalisuus, joka on vanhentunut ja se voidaan kokea loukkaavana.
 • Vähemmistöstressi. Vähemmistöstressi tarkoittaa kroonista stressitilaa, joka syntyy muun muassa ympäröivän yhteiskunnan sukupuoli- ja hetero-oletuksista, erilaisuuden tunteista, toiseuden kokemuksesta, sosiaalisesta leimautumisesta sekä kiusatuksi tulemisen ja väkivallan kokemuksista. Tällä tarkoitetaan yksilön pitkäaikaista sosiaalista ja sisäistä painetta vähemmistöryhmään kuulumisen takia. Vähemmistöstressi voi vaikuttaa kielteisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Lisää omatarkkailusta

eri ikäkausina

Omatarkkailu Omatarkkailua suositellaan tehtävän säännöllisesti läpi elämän, siitä lähtien kun rinnat alkavat kehittyä. Eri ikävaiheisiin liittyy kuitenkin omat riskitekijänsä ja erityistilanteensa. Alle 29-vuotiaat – Ota

rintojen suurennuksen jälkeen

Omatarkkailu Omatarkkailu rintojen suurennuksen jälkeen -esite Omatarkkailu rintojen suurennuksen jälkeen -esite Lataa esite Kuuntele esite Tilaa esitteitä kotiin Rintojen omatarkkailu on hyvä tehdä säännöllisesti myös

Skip to content