Historia

30 vuotta omatarkkailun asialla!

Naisjärjestöjen keskusliitto, Marttaliitto, Finlands Marthaförbundet ja muutamat muut naisjärjestöt perustivat yhdistyksen vuonna 1992 edistämään rintasyövän varhaistoteamista. Yhdistys on alunperin perustettu tukemaan radiologian erikoislääkäri Gisela Gästrinin Mama-ohjelman toteuttamista, josta Gästrin väitteli vuonna 1994. Yhdistys tunnettiinkin vuoteen 2016 asti nimellä ProMama ry. Nimi muuttui Tunne rintasi ry:ksi jäsenistön syyskokouksen päätöksellä 15.9.2016.
Gisela Gästrin
Gisela Gästrin nojaa puuta vasten

Yli 100 vuotta omatarkkailua

Omatarkkailussa käytettävä tekniikka on yli sata vuotta vanha. Sen kehitti itävaltalainen lääkäri jo 1800-luvun lopulla. Tekniikan toi Suomeen onkologian ja radiologian erikoislääkäri Gisela Gästrin. Hän teki väitöskirjatutkimuksenaan seurantatutkimuksen rintojen omatarkkailusta nk. mamaohjelmasta. Väitöskirja hyväksyttiin Tampereen yliopistossa vuonna 1994 (Gisela Gästrin: The Mama Programme for breast cancer control). Yhdistyksemme toiminta perustuu juuri mamaohjelmaan ja siitä tehtyyn tutkimukseen. 

Väitöskirjassa todettiin omatarkkailun vähentävän rintasyöpäkuolleisuutta. Väitöksen pitkittäistutkimuksessa (1972- 1986) tutkittiin

1) saadaanko rintojen omatarkkailuun kannustavalla mamaohjelmalla tehtyä omatarkkailusta säännöllisempää ja

2) vähentääkö omatarkkailu rintasyöpäkuolleisuutta.

Tutkimuksen kohderyhmä oli sekä suomen- että ruotsinkieliset Martat Sisä-Suomessa sekä Ahvenanmaalla (n=56 177). Suuri osa (64%) kalenterin palauttaneista teki omatarkkailua säännöllisesti. Tutkimukseen osallistuneiden rintasyöpäesiintyvyyttä vuosina 1975-1986 seurattiin yhteistyössä Suomen Syöpärekisterin kanssa.

Tutkimuksen ensimmäisten 12 kuukauden aikana kohderyhmältä löydettiin 90 rintasyöpää, joista 32% oli kooltaan 1-10mm. Verrokkiryhmässä vastaava prosenttiluku oli 3%. Tulos oli nähtävissä kaikissa ikäryhmissä.

Tutkimuksen mukaan rintojen säännöllisellä omatarkkailulla saatiin rintasyöpäkuolleisuus vähenemään 29%. Tuloksia voi jonkun verran verrata suomalaiseen väestöön, joskin tutkimukseen osallistuneet Martat ovat hieman keskimääräistä korkeammin koulutettuja.

Gisela Gästrin: The Mama Programme for breast cancer control. Väitöskirja lainattavissa toimistolta. 

Saatavana myös joidenkin korkeakoulujen kirjastojen kautta, ei kuitenkaan e-materiaalina. 

Marttaliiton artikkeli aiheesta: http://www.marttaperinne.fi/artikkelit/kun-martat-tekivat-terveyshistoraa/index.html

Tunnelmia Tunne rintasi ry:n 30- vuotisjuhlista 4.11.2022 Kalliola-talolla. Kuvat Vieno Järventausta.

Skip to content