Ei toisteta 90-luvun virheitä!

Espoossa toimivien yhdistysten vetoomus järjestöjen riittävän rahoituksen turvaamiseksi

Valtiovarainministeriön elokuussa 2020 julkaiseman budjettiesityksen mukaan sote- ja nuorisoalan järjestöjen rahoitus vähenisi kolmanneksella vuonna 2021. Samaan aikaan kunnilla on muun muassa koronasta johtuvien lisääntyneiden menojen takia merkittävät säästöpaineet, joiden pelätään niin ikään vaikuttavan järjestöjen avustuksiin.

Näillä leikkauksilla on toteutuessaan kauaskantoiset vaikutukset myös espoolaisten elämään. Talouden tasapainottaminen on tärkeää, mutta järjestöjen avustusten leikkaaminen ei ole kestävä ratkaisu. Ennaltaehkäisevän tuen puuttuessa ongelmat kasaantuvat ja maksavat kriisiytyessään monikertaisesti.

Järjestöt ovat myös Espoossa kivijalka, joka tukee julkisen sektorin toimintaa. Nyt kaavaillut rahoitusleikkaukset tarkoittaisivat sitä, että kolmasosa järjestöjen palveluista katoaisi. Koronaepidemia on kuitenkin vain lisännyt heikoimmassa asemassa olevien ennaltaehkäisevän ja matalankynnyksen apupalveluiden tarvetta. Espoossa esimerkiksi asukastilat ovat järjestöjen ylläpitämiä ja näin ollen matalan kynnyksen kohtaamispaikkatoiminta on leikkausten toteutuessa uhattuna.

Myös tulevaisuudessa tarvitaan järjestöjä julkisen sektorin yhteistyökumppaneiksi ennaltaehkäisevään työhön, kriisien hoitoon ja palveluiden kehittämiseen. Koronakevät osoitti jälleen kerran järjestöjen ällistyttävän kyvyn reagoida nopeasti ja mahdollisuudet joustaa kriisitilanteessa. Näin ei kuitenkaan voi jatkossa tapahtua, jos järjestöjen riittävää rahoitusta ei turvata. Ilman rahoitusta järjestöt eivät voi toteuttaa perustehtäväänsä hyvinvoinnin edistämisessä, saati tarjota omaa panostaan uuden kehittämiseksi. Jo nykyisillä resursseilla järjestöedustajat joutuvat tarkoin valikoimaan mihin yhteisiin verkostoihin tai projekteihin he voivat osallistua.

Järjestöjen ennaltaehkäisevillä palveluilla on myös työllistävä vaikutus; saati puhumattakaan siitä, kuinka paljon järjestöt myös itse työllistävät ja tarjoavat työharjoittelu- sekä työkokeilupaikkoja. Jos järjestöjen rahoitus vähenee, joudutaan työntekijöitä irtisanomaan. Tällöin menetetään äärimmäisen arvokasta osaamista ja tietotaitoa puhumattakaan henkilökohtaisista verkostoista ja saavutetusta luottamuksesta. Tämä vaikuttaa heikentävästi suoraan asiakkaille tarjottaviin palveluihin.

Espoolaiset järjestöt vetoavat päättäjiin järjestöjen rahoituksen turvaamiseksi. Espoolaiset järjestöt haluavat olla mukana edistämässä asukkaiden hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

Tunne rintasi ry on yksi vetoomuksen allekirjoittajista.

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää ajankohtaisia

Uutiskirje 2/2022

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/623c14a604ac1

Uutiskirje 1/2022

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/61f1065a42c25

Uutiskirje 4/2021

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/61a61b8524ec5

Uutiskirje 3/2021

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/602d0725d1c2f

Coming Soon
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Skip to content