Vuosikokouksen julkilausuma: Kansalaisjärjestöjen työlle annettava sille kuuluva arvo

Tunne rintasi ry:n jäsenistö korostaa kolmannen sektorin, järjestöjen ja yhdistysten työn merkitystä hyvinvointiyhteiskunnassamme:

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus on monipuolinen ja ihmisläheinen toiminta. Hyvinvointia ei ole vain sairauden tai ongelmien hoitaminen, vaan niiden ennaltaehkäisy ja yksilöllinen kohtaaminen. Hallitusohjelma peräänkuuluttaa ennaltaehkäisevää työtä raskaamman ja usein kalliimman korjaavan työn sijaan. Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on ennaltaehkäisevässä työssä merkittävä rooli, joka tuottaa niin taloudellisia, kuin inhimillisiä säästöjä. Järjestöjen joustavalle ja kohderyhmittäin räätälöidylle työlle tulee antaa sille kuuluva arvo. Kansalaisjärjestöjen toiminnan rahoituksesta ei saa tinkiä nyt, eikä tulevaisuudessa.

Suomessa on yli 100 000 yhdistystä, jotka ovat yleishyödyllisiä yhdistyksen koosta tai toiminnan laajuudesta riippumatta. Toiminnan tarkoituksena on edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia, se ei saa tuottaa taloudellista hyötyä tekijöille. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyönä toiminta on tuottavaa ja kohderyhmän tarpeita vastaavaa. Monet kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyönä aloittamat toiminnot ovat tällä hetkellä osa julkisen sektorin palveluja, kuten neuvolatoiminta.

Vapaaehtoisten ja työntekijöiden yhteistyön ansiosta sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan rahoituksella tehdään palkkakustannuksiin verrattuna moninkertainen määrä työtä. Järjestöt rekrytoivat, kouluttavat ja koordinoivat vapaaehtoistoimijoita. Useat järjestöt myös tukevat paikallisyhdistyksiä yhdistyksen perustamiseen, toimintaan sekä hallintoon liittyvissä asioissa. Sote-järjestöissä toimii noin 500 000 vapaaehtoista, 260 000 vertaistukijaa, sekä 50 000 palkattua työntekijää. Tunne rintasi ry:ssä vapaaehtoiset täydentävät yhdistyksen antaman koulutuksen jälkeen rintasyövän varhaista toteamista edistävää toimintaa niin, että kahden henkilötyövuoden kustannuksilla saadaan 2,5 henkilötyövuoden panos.

Merkittävä osa terveyden edistämistyöstä on kansalaisjärjestöjen tekemää. Tämä työ tuottaa myös suoria säästöjä. Esimerkiksi rintasyövän hoidon kustannukset ovat sitä suuremmat, mitä nuoremmasta potilaasta ja mitä pidemmälle levinneestä rintasyövästä on kyse. Suomen Syöpärekisterin tutkimuksen mukaan kustannukset vaihtelevat ikäryhmittäin 19 000–41 300 euron ja levinneisyyden mukaan välillä 16 800–47 300 euron välillä. Rintasyövän varhaisella toteamisella on merkittävä taloudellinen ja inhimillinen vaikutus.

tunnerintasi #omatarkkailu #rintasyöpä

Lisätiedot:

Anne Ylönen, puheenjohtaja, puh. 050 576 7388
anne.ylonen@mtlh.fi

Johanna Artola, toiminnanjohtaja, puh. 045 8789 280
johanna.artola@tunnerintasi.fi

Jaa:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lisää ajankohtaisia

Uutiskirje 2/2022

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/623c14a604ac1

Uutiskirje 1/2022

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/61f1065a42c25

Uutiskirje 4/2021

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/61a61b8524ec5

Uutiskirje 3/2021

Lue Tunne rintasi ry:n uutiskirje tästä: https://tunne-rintasi.creamailer.fi/email/602d0725d1c2f

Coming Soon
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Skip to content