Tehtävä 3

Omatarkkailun ohjeet

Tässä tehtävässä opitaan, miten omatarkkailu tehdään.

Aloittakaa äänestyksellä: Kuinka moni on joskus aiemmin saanut ohjausta omatarkkailuun esimerkiksi terveydenhoitajalta tai koulussa?

Katsokaa sitten yhdessä video ”Rintojen omatarkkailu – näin se tehdään!”.

Keskustelkaa sen jälkeen yhdessä tai pienissä ryhmissä:

  • Millaisia ajatuksia ohjeet herättivät?
  • Onko omatarkkailu mielestänne helppo tehdä? Miksi?
  • Oletteko nähneet toisenlaisia omatarkkailun ohjeita?

 

Lopuksi äänestäkää uudestaan: Koitteko, että opitte, miten omatarkkailu tehdään?

Skip to content