Tehtävä 5

Rintasyövän sairastaminen – tilastotarkastelua

Tässä tehtävässä tarkastellaan rintasyöpään sairastumista tilastoista, ja verrataan sairastumista muihin syöpiin ja kansantauteihin.

Tutustu yksin tai parin kanssa Suomen Syöpärekisterin ylläpitämiin tilastoihin. Etsi sen jälkeen vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat kolme yleisimmin esiintyvää syöpää Suomessa?
  • Mille kaikille syöville on olemassa seulontaohjelma?
  • Miltä vuodelta viimeisin uusien rintasyöpätapausten tilasto on?
  • Kuinka moni sairastui rintasyöpään viimeisimpien tilastojen mukaan?
  • Millä ryhmillä rintasyöpää esiintyy tilaston mukaan eniten?
  • Kuinka suuri osuus rintasyövistä tulee ilmi seulontakuvauksessa?
  • Miten rintasyöpä useimmiten löydetään?
  • Missä päin Suomea sairastetaan enemmän? Miksi? Onko sairastuvuuden alueellinen jakautuminen tasaista?
  • Etsi jonkun toisen kansantaudin esiintyvyystilastot ja vertaile sitä rintasyövän esiintymiseen.
Skip to content