Tehtävä 7

Miten rinnoista puhutaan?

Tässä tehtävässä tarkastellaan sitä, miten rinnoista puhutaan ja miksi.

Tehkää tehtävä pareittain tai pienissä ryhmissä. Listatkaa ensi paperille niin monta nimeä rinnoille, kuin keksitte. Etsikää sen jälkeen erilaisia nimiä netistä. Kuinka monta samaa nimeä omalla listallanne oli? Entä kuinka monta sellaista, joita jutussa ei oltu mainittu?

Pohtikaa sen jälkeen yhdessä:

  • Miksi rinnoille on erilaisia nimityksiä?
  • Miksi on tärkeää, että jokainen saa kutsua omia rintojaan valitsemallaan nimellä?
  • Miten nimet voivat vaikuttaa suhtautumiseen omiin rintoihin ja kehoon?
  • Miksi se on tärkeää, että jokainen tutkii omat rinnat?

Tehtävän soveltaminen: Pohdinta

  • Pohdi millaista kuvaa rinnoista annetaan mediassa?
  • Antaako mediassa oleva kuvasto realistisen kuvan siitä, millaisia rinnat ovat?
  • Miten rintoihin liittyvää kuvastoa voisi moninaistaa?
Skip to content