Tehtävä 6

Miten rinnoista puhutaan?

Tässä tehtävässä tarkastellaan sitä, miten rinnoista puhutaan ja miksi.

Tehkää tehtävä pareittain tai pienissä ryhmissä. Listatkaa ensi paperille niin monta nimeä rinnoille, kuin keksitte. Verratkaa sen jälkeen oma listaanne Tunne rintasi ry:n ajankohtaista palstalla löytyvässä jutussa ’Rakkaalle ruumiinosalle annettiin 40 erilaista nimeä!’ olevaan listaan. Kuinka monta samaa nimeä omalla listallanne oli? Entä kuinka monta sellaista, joita jutussa ei oltu mainittu?

Pohtikaa sen jälkeen yhdessä:

  • Miksi rinnoille on erilaisia nimityksiä?
  • Miksi on tärkeää, että jokainen saa kutsua omia rintojaan valitsemallaan nimellä?
  • Miksi se on tärkeää, että jokainen tutkii omat rinnat?

Tehtävän soveltaminen: Pohdinta

  • Pohdi millaista kuvaa rinnoista annetaan mediassa?
  • Antaako mediassa oleva kuvasto realistisen kuvan siitä, millaisia rinnat ovat?
  • Miten rintoihin liittyvää kuvastoa voisi moninaistaa?
Skip to content