บัตรตรวจด้วยตัวเอง – omatarkkailukortti thai

Olet täällä:
บัตรตรวจด้วยตัวเอง – omatarkkailukortti thai

บัตรตรวจด้วยตัวเอง – omatarkkailukortti thai

Lisätiedot

kieli

พวกเราได้ทำบัตรสำหรับตรวจด้วยตัวเองให้แก่คุณโดยเฉพาะ โดยในบัตรนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง กรุณาเก็บบัตรนี้ไว้ในสถานที่ที่จะเตือนให้คุณจำได้ว่าต้องทำการตรวจตัวเอง คุณควรจะตรวจเต้านมของตัวเองเดือนละครั้ง

Painotuotteet ovat täysin ilmaisia tilata. Toimitukset ovat ilmaisia Suomessa. Muualle Euroopassa 15€.
Voit myös ladata tuotteet PDF-muodossa PDF-napin kautta.

0,00

พวกเราได้ทำบัตรสำหรับตรวจด้วยตัวเองให้แก่คุณโดยเฉพาะ โดยในบัตรนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง กรุณาเก็บบัตรนี้ไว้ในสถานที่ที่จะเตือนให้คุณจำได้ว่าต้องทำการตรวจตัวเอง คุณควรจะตรวจเต้านมของตัวเองเดือนละครั้ง

Skip to content