Järjestöt vetoavat: Nyt ei ole oikea aika lisätä alkoholin saatavuutta 

Tunne rintasi ry on mukana vetoamassa päättäjiin, että nyt ei ole oikea aika lisätä alkoholin saatavuutta.

Ei viinejä ruokakauppoihin!

Hyvinvointivaltion keskeinen elementti on sen ensimmäisessä sanassa: hyvinvointi. Poliittista päätöksentekoa tulee ohjata sellaiset toimet, jotka vahvistavat ja tukevat kansalaisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Siksi me järjestöt vetoamme, että nyt ei ole oikea aika lisätä alkoholin saatavuutta. 

Alkoholi on päihde, joka vaikuttaa monella tavoin suomalaisten hyvin- ja pahoinvointiin. Tämän takia hyvinvointiyhteiskunnassa on nähty, että alkoholi ei ole tavallinen elintarvike ja siksi sen hintaa ja saatavuutta tulee säädellä. Alkoholi aiheuttaa suoria haittoja niin yksilöille, yhteisöille sekä yhteiskunnalle. 

Yksilötasolla kohtalokkaimpana haittana on suorat alkoholikuolemat, joita Suomessa tapahtuu vuosittain 1700. Lisäksi alkoholi on osana lukuisia syöpiä, sydän- ja verisuonisairauksia sekä mielenterveyshäiriöitä. Suomessa on arvioitu, että alkoholi on yhteydessä noin puoleen tehdyistä itsemurhista. Mielenterveyskriisin aikana ei ole oikea aika lisätä alkoholin saatavuutta. 

Yhteisötasolla alkoholi aiheuttaa monenlaisia haittoja. OECD on arvioinut, että alkoholi laskee tuottavuutta länsimaissa noin 1%:n bruttokansantuotteesta eli Suomen tapauksessa 2,34 mrd. euroa. Alkoholin on tutkittu aiheuttavan työpaikoilla jopa 500 miljoonan euron suorat kustannukset poissaoloina ja työkyvyn alenemisena. Suomi on maailman onnellisin kansa, jossa on yli 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Kestävyysvajeen aikana ei ole oikea aika lisätä alkoholin saatavuutta. 

Yhteiskuntatasolla alkoholin sääntely on osa hyvinvointiyhteiskunnan perusrakennetta ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Suomessa elää jopa 70000 lasta perheissä, jossa vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Alkoholin haittavaikutukset työllistävät yhteiskunnan yhteisiä palveluita, kuten poliisia, lastensuojelua ja terveydenhuoltoa. Sote-kriisin aikana ei ole aika lisätä alkoholinsaatavuutta 

Suomalaisista 78 prosenttia on tyytyväisiä nykyisiin alkoholin myyntiaikoihin ja -paikkoihin, selviää Kantar Publicin ja EHYTin teettämästä kyselytutkimuksesta. THL:n toteuttaman Alkoholipoliittiset mielipiteet 2023 -kyselyn mukaan vain 12 % suomalaisista haluaa väkeviä alkoholijuomia päivittäistavarakaupoista, mihin asiantuntijanäkemysten mukaan viinien vapauttaminen johtaisi. Herää siis kysymys: mitä ongelmaa alkoholin saatavuuden lisäämisellä ruokakauppoihin ja kioskeihin ratkaistaan? Saatavuuden lisääminen tuo lähinnä joukon uusia ongelmia ratkaistavaksi. Poliittisesti parasta nykyisen kaltaisen järjestelmän ylläpitämisessä on se, että se ei maksa mitään lisää. Vaihtoehtoisesti myynnin laajentamisen suoriksi haittakuluiksi on arvioitu vähintään 271 miljoonaa euroa. Hyvinvointivaltion tulevaisuus vaatii keskittymistä päätöksiin, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia.

Jaa:

Lisää ajankohtaisia

Breast Health for Immigrant Women 27.6.

Asiantuntijawebinaari rintaterveydestä Järjestämme yhdessä Heed Finland ry:n kanssa mielenkiintoisen seminaarin 27.6. klo 17.00-19.00. Englanninkielisessä seminaarissa kuullaan muun muassa rintasyöpätutkija Shadi Azamin terveiset rintasyöpätutkimuksen saralta. Tunne

Kansainvälinen tupakaton päivä kannustaa savuttomuuteen

YK:n Kansainvälistä tupakatonta päivää vietetään 31.5. Tänä vuonna päivän teemana on nuorten tupakointi ja nikotiinituotteiden käyttö. Tupakointi on yhdistetty lukuisiin terveysongelmiin, myös rintasyöpäriskiin. Tupakointi yksi

Kuvassa raskaana oleva henkilö kukkakehyksen sisällä.

Raskaus ja rinnat

Jo raskauden alkuhetkistä rinnat valmistautuvat tarjoamaan parasta mahdollista ravintoa pikkuihmiselle. Raskaus käynnistää rinnoissa muutosten sarjan, joka jatkuu vielä imetyksen päättymisen jälkeenkin. Rintasyövän riski raskauden tai imetyksen aikana on erittäin pieni, mutta rintojen terveyttä on hyvä tarkkailla säännöllisesti myös raskaus- ja imetysaikana.

Coming Soon
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Tutkitko rintasi?
Skip to content